(УМК) "РИТМ. Обучение грамоте (азбука). Тимченко Л.И., Корепова К.Е., Грехнева Г.М."